Zákaznická karta ČP

Vážený zákazníku,
Vaše žádost o Zákaznickou kartu České pošty byla úspěšně přijata. Pro přehlednost rekapitulujeme Vámi vyplněné údaje:
Jméno a příjmení: VV
Kontaktní adresa: DDD 579, RR
Kontaktní telefon: 0000
Kontaktní email: ssss@seznam.cz
Datum narození: 00. 00. 0000
Místo narození: T.
Požadovaný počet karet: 1

Vaši Zákaznickou kartu České pošty spolu s Obchodními podmínkami odešleme nejpozději 06.01.2020.

Součástí zásilky s kartou budou Obchodní podmínky Zákaznické karty, jejichž účinnost odsouhlasíte prvním použitím karty.
Věříme, že budete se Zákaznickou kartou České pošty a všemi jejími výhodami spokojeni.
Pro více informací navštivte www.zakaznicka-karta.cz nebo volejte 840 111 244. Zákaznickou kartu si můžete spravovat také sami na www.postaonline.cz, stačí se zaregistrovat nebo přihlásit ke svému účtu.
Vaše Česká pošta.
Tato zpráva byla automaticky vygenerována systémem České pošty, na tuto zprávu neodpovídejte. ———————————

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

 

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.ceskaposta.cz. Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

 

In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

 

For information about personal data protection, visit www.ceskaposta.cz. This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.

Comments are closed.