Zákon o soudních tlumočnících

Nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je koncipován jako zrcadlový odraz nového zákona o znalcích, který je Komorou znalců České republiky hodnocen jako výrazné zhoršení podmínek jejich činnosti. (LIKVIDAČNÍ ).Odborná veřejnost v souladu se Senátem požaduje tento návrh zákona zamítnout a zpracovat nový.

v případě přijetí zákona v současném znění není cesta k nápravě příliš pravděpodobná.  – LOBY  v  PS

Odděluje se výkon překladatelské a tlumočnické činnosti. Tlumočník, který vyhotoví překlad, aniž by byl zapsán i jako překladatel, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu ve výši až 500 000 Kč.

Stejného přestupku s totožnou sankcí výši až 500 000 Kč se dopustí i překladatel, který bude tlumočit, aniž by byl zapsán i jako tlumočník, (přičemž dle navrhovaného zákona je překlad audio záznamu (např. výslechu apod.) považován za tlumočnický úkon, a nikoliv úkon překladatelský.).

Nebudeme už spadat pod krajské soudy, ale přímo pod Min. spravedl.Tlumočnická/překladatelská agenda se centralizuje a přechází na Ministerstvo spravedlnosti.

Comments are closed.

X