Změna trvalého pobytu

V dopise ze dne 16.09.2019 a ze dne 04.10.2019 jsme Vás již informovali, že při změně
trvalého pobytu musí být Vaše osoba ztotožněna, a to předložením dokladu totožnosti, popř.
jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
To znamená, že nevlastníte-li občanský průkaz, ani cestovní pas, můžete předložit pro
ztotožnění Vaší osoby řidičský průkaz společně s Vaším rodným listem a předložíte potvrzení
o odevzdání občanského průkazu, který jste obdržel v posledním trvalém pobytu na území
České republiky, když jste ukončoval trvalý pobyt. 

Comments are closed.