Znalecké posudky a odhady

Téměř ke každému převodu nemovitostí je potřeba znalecký posudek. Jsou samozřejmě výjimky, a to například při převodu zemědělského pozemku, jehož cenu lze spočítat podle bonity (BPEJ) a na pozemku nejsou ani stavby ani trvalé porosty, nevede přes něj vedení VN el. proudu a pod., což by vyvolávalo potřebu výslednou cenu podle BPEJ upravovat.

K většině převodů je tedy třeba znalecký posudek. Jeho úloha u nás se liší od toho, k čemu slouží třeba v zahraničí. Popisuje sice také stavebně technický stav objektu, popisuje jeho polohu v obci etc, ale zejména je určen k výpočtu tzv. úřední ceny nemovitosti podle metodiky výpočtu danou ministerstvem financí ČR. Tato cena zjištěná se porovnává s cenou sjednanou (mezi účastníky kupní smlouvy) a ta, která je vyšší, ta tvoří základ daně z převodu nemovitostí. Výše daně jsou nyní 4% ze zmíněného základu. Od 1. 1. 2014 bude tuto daň platit kupující. Dosud ji platí prodávající a kupující je ručitelem.

Existují však i jiné posudky a tzv. odhady podle metodiky výpočtu – tržní odhady pro banky – k úvěrům, výnosová metoda… Soudní znalci však mohou vypracovat i posudek ohledně statiky objektu apod.

Potřebujete-li některý ze zmíněných posudků či odhadů a nevíte, na koho se obrátit, můžete ZDE.

 

Comments are closed.

X