Dražbny nemovitostí II

Dražby nedobrovolné jsou nejčastější formou realizace exekuce majetku úpadce nebo dlužníka. Pro zájemce o koupi je to příležitost koupit nemovitost, nebo celý soubor nemovitostí za výhodnou cenu, někdy dokonce jen za cenu vyvolávací, která bývá oproti znaleckému posudku často i o 1/3 nižší.

U obtížně prodatelných nemovitostí dochází i k opakování dražby a zde se začíná dražit i na 50% ceny původního znaleckého posudku. Vydražení nastává udělením příklepu licitátorem (dražebníkem) ve prospěch vydražitele.

Uhrazením celé kupní vydražené ceny se pak vydražitel stává majitelem nemovitosti a tento fakt v podobě příslušné listiny je neprodleně předložen katastrálnímu úřadu, respektive příslušnému katastrálnímu pracoviští, k zápisu do katastru nemovitostí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X