Exekuce, spoluvlastníci, detaily, tradice

Můžete namítnout, že by ostatní spoluvlastníci mohli tu exekuci vykoupit. To mohli. Zařídit by se to dalo, ale kde vzít „zbytečný“ milion na vyplacení dluhů? Je to prostě problém. Jako člověk, který pochází ze starého selského a vladyckého rodu vím, že se podobné věci děly i v minulosti. Naši předci si většinou uměli poradit. Měli totiž ten zmiňovaný zdravý selský rozum.

Čili tradice, rozvaha, nebyl takový spěch, a po pravdě bylo mnohé jinak. Jiný právní systém, války, neúrody, chudoba i období hojnosti. Podíváme-li se do map tzv. stabilního katastru – shruba z konce 1. poloviny 19. století, vidíme tam ještě, zvláště v pohraničí, lánové uspořádání našich vesnic. Existovalo několik typů, jak byly naše vesnice zakládány.

Většinou byly zakládány cíleně, plánovitě – tzv. lokátory. Každý statek měl všechny druhy pozemků – „zastavěnou plochu a nádvoří“, „zahradu“, ovocný sad, ornou půdu, louky, pastviny a les. K tomu cesty a na vodním toku i rybníček. Byla to v podstatě samostatná ekonomická jednotka. To už dnes většinou pozbylo na platnosti. Stačí porovnat mapy…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X