Komplikace prodej nemovitosti

Prodej nemovitostí se někdy komplikuje i z důvodů vlastnictí dané nemovitosti vícero osobami. Základní varianty jsou: společné jmění manželů (SJM), podvariantou je prodej majetku rozvádějících se manželů, nebo majetku po rozvodu dosud nevypořádaného či dokonce (po uplynutí 3 let od pravomocného rozhodnutí o rozvodu manželství a tím i zániku SJM) majetku, který je sice v katastru nemovitostí veden jako „SJM“, ale „SJM“ to už není – je to v souladu s občanským zákoníkem, pokud se ani jeden z manželů neobrátil ohledně vypořádání majetku ze zaniklého SJM na soud – obou rovným díle.

Někdy tak realitní makléř supluje jakéhosi prostředníka mezi vlastníky, někdy musí uplatnit i své psychologické vzdělání, právní vědomosti, ale i obyčejný takt. Mnohdy se při té příležitosti narazí na zkrytou příčinu – proč se dosud majetek ze SJM nevypořádal. Nemovitý majetek totiž není zcela nebo částečně zkolaudován nebo zapsán v katastru nemovitostí ač je již (vlastně protiprávně) užíván.

Musím konstatovat, že zatím jsem si poradil (samozřejmě s týmem externích spolupracovníků – geodety, certifikovanými projektanty, znalci…) téměř se vším. Podmínkou je „společný zájem věc vyřešit“, ne ji ještě komplikovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X