Podání odporu proti P Ř Í K A Z U

ODPOR

PODÁNÍ ODPORU

JÁ NÍŽE PODEPSANÝ, gg aa PODÁVÁM TÍMTO ODPOR PROTI PŘÍKAZU ČÍSLO JEDNACÍ (NAŠE ZNAČKA: SO2-710/dd-000/Ra) (ČÍSLO JEDNACÍ: AAA 888/000)

Takto stručně vážně stačí. Úřad je povinen se toho chytnout jako slepice flusu a jednat. Nejlépe poslat Datovou schránkou. 

Comments are closed.

X