Stížnost Odbor zdravotnictví – MEDICENTRUM SKALKA

Středočeský kraj – Krajský úřad
Odbor zdravotnictví
Zborovská 11 150 21
Praha 5
telefon: +420 257 280 111 fax:
+420 257 280 203
www.kr-stredocesky.cz
podatelna@kr-s.cz
ČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
Datová schránka: keebyyf

Dobrý den,
dne 1. 10. 2018, jsem odesílal stížnost adresovanou Medicínské Centrum Skalka, s.r.o., a to konkrétně na MUDr. Ž, odkud mi nebylo odpovězeno a to do data: 10. října 2018.
Komunikované E-maily uvedené na stránce:
http://medi-centrum.cz/kontakt
E-maily: fff@medi-centrum.cz, ssss@seznam.cz
Na dané stížnosti mi nebylo odpovězeno a tak jsem se rozhodl svou stížnost směřovat na Českou lékařskou komoru, odkud mi bylo v obratem komunikováno, že má písemnost má charakter stížnosti, a také jedna identická stížnost na Českou průmyslovou pojišťovnu, která mi sdělila následující, cituji:
„Musíme Vás informovat, že Vaše podání ze dne 15. 10. 2018 má skutečně charakter stížnosti na
poskytování zdravotních služeb (dále Stížnost). Vzhledem k novelizaci příslušných právních předpisů k 1. 4. 2012 zdravotní pojišťovny již nejsou kompetentní tento typ podání řešit. Právní předpis upravující problematiku Stížností je Zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb. Pro Vaši informaci v příloze uvádíme text tohoto zákona.“

„Z uvedeného zákona vyplývá, že Stížnost je nutné adresovat nejprve tomu, na koho si stěžujete. Ve Vašem případě je to vedení Medicínského Centra Skalka, s.r.o. V případě Vašeho nesouhlasu či nespokojenosti s řešením Stížnosti, je možné Stížnost adresovat příslušnému zřizovateli, což je v tomto případě odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje.“

Kopii stížnosti přikládám, jako další přílohu této zprávy a na závěr shrnutím sděluji, že se:

„Domnívám, že lékař MUDr. Ž zneužil svévolně volbu v indikací výkonů v můj neprospěch, jako pacienta.“

VV, dat. nar. 00. 00. 0000
ODPOVĚĎ PROSÍM ADRESOVAT DO: Datová schránka
KONTAKT: 000 000 000

Comments are closed.

X