Životní minimum MBank, rok 2014

nemám možnost posoudit uskutečněný hovor, neboť kontaktujete oddělení vymáhání pohledávek. Zde neřešíme standardní stížnosti na postup operátorů apod. Jste-li přesvědčen, že banka postupovala chybně, kontaktujte zákaznickou linku a žádejte zadání reklamace.

 

Co se týče dvojnásobku životního minima, tak tento je na účtu zadržován pouze v případě, kdy klient nemá na účtu dostatek prostředků na realizaci exekuce. Dvojnásobek životního minima není dohoda mezi bankou a státem. Řídíme se platnými zákony, jejichž nejsme tvůrcem. Protože na Vašem účtu dostatek prostředků byl, došlo k realizaci exekuce.

 

Pokud s exekucí nesouhlasíte, je nutné toto řešit nejen telefonicky s příslušným úřadem. V příloze Vám zasílám exekuční příkaz, na jehož základě k blokaci došlo. Tímto vylučuji Vaši poznámku z předešlého emailu, že žádný exekuční příkaz nepodávali. K exekučním blokacím dochází výhradně na základě exekučních příkazů od příslušných úřadů.

 

Co se týče kontaktu ohledně dlužné částky, tak tento byl uskutečněn naším oddělením. Klient je povinen platit své závazky a fakt, že má na účtu exekuci, ať už oprávněnou, nebo neoprávněnou, nám nemůže bránit v kontaktu klienta za účelem domluvy na úhradě dluhu.

Comments are closed.

X