Kontrola postupů policie a neodborné hledání drog

Dobrý den, 
nedostal jsem od vás k dnešnímu dni odpověď na můj E-mail ze dne 30. 11. 2020, a tak vám píši několik dalších detailů, které jsem si vybavil. 
Daná kontrola mé identity probíhala celkem asi 22 metrů od mého trvalého bydliště, tj. na rohu Nádražní a Dvořákovi ulice v Novém Boru. Policistům jsem sdělil, leč jsem nemusel, že v dané lokalitě vlastním 2 bytové jednotky. To, se domnívám, je odpověď zcela diskrétní a dostatečná ve smyslu zodpovězení otázky, co v dané lokalitě hledám. 

Jak postupuje česká policie


I přesto jsem byl konfrontován se stylem kontroly, která je viditelná v amerických filmech, kdy američtí policisté v různých velkoměstech USA provádějí konfrontaci s Afroameričany, přičemž tito policisté sedí ve voze s rukou opřenou o rám dveří a s těmito afroamerickými kriminálními živly a dealery tvrdých drog hovoří . V mém případě pouze s malým pozměněným detailem, a to tím, že policisté ve svých mobilních zařízeních hledali data o mé osobě. 


Tato interakce v amerických filmech však probíhá zpravidla stylem, kdy se policista a daný recidivující kriminálník znají a tudíž na podkladě nějaké vzájemné symbiózy. Ta pramení zejména z lokace daných skupin, kdy policista daný terén roky ovládá a zkrátka toto kriminální prostředí nějakým způsobem již zná. 

Šikana bezúhonných občanů

Na základě jakého modelu jsem byl však vybrán 22 metrů od svého bydliště já a na základě kterých vnějších znaků jsem byl konfrontován s hlídkou, která mě kontrolovala vsedě, mi není známo. 

Koho si policie na kontroly vybírá

Na základě čeho a jakých znaků jsem byl vybrán, aby mi byly kladeny otázky související s užívání tvrdých drog či dokonce otázky ohledně držení většího množství tvrdých drog (amfetaminy, heroin, kokain, LSD)? V neposledním řadě mi byly také prohledávány kapsy mého oblečení a kladeny otázky, zda-li nevlastním předměty, o které by se policista „popíchal„. Evidentně měl tedy daný policista na mysli injekční jehly, které bych jako dealer a narkoman tvrdých drog měl mít u sebe (v kapsách u bundy a kalhot). Ale „popíchat“ by se mohl např. o šroubovák nebo nůžky v mé kapse apod.

Premisa

Pakliže tedy ke mně policisté přistupovali s premisou, že ke kontrole nevybrali a na drogy se nedotazují bezúhonného občana, kterého zároveň prohledávají, nýbrž občana, který nese znaky závislosti na drogách a je např. znám pro obchodování s těžkými drogami nebo je z něj podezřelý – pak nechápu proč, zejména je-li známo, že narkomané jsou osoby závislé a tudíž nekontrolující své chování a jednání, proč tedy policisté seděli v autě v tak zranitelné pozici, jakou je sezení na předních sedadlech osobního automobilu se staženým okénkem, přičemž dle jejich rétoriky a výzvy zřejmě předpokládali, že proti nim stojí osoba užívající a dealerující drogy v Nádražní a Dvořákově ulici. 

Jsou někteří policisté sami závislí na drogách?


Takováto osoba závislá na užívání těžkých drog, která nemusí ovládat plně své jednání a chování, by mohla pro policisty sedící ve voze se staženým okénkem znamenat přímé nebezpečí
Připustím-li fakt, že byla tma, tak potom policisté mohli z podobného důvodu postrádat objektivní vidění věci, přesto by se však neměli vystavovat takovému nebezpečí – kdy zejména zřejmě z titulu své laxnosti či vzhlédnutí se ve stylu kontrol amerických policistů kontrolujících afroamerické kriminálníky a dealery těžkých drog by měli provádět takové kontroly až poté, co vystoupí ze služebního vozidla. 

Kontrola obsahu vozidla policií – mají nárok?


Kontrola ze služebního vozidla byla však prováděna až v druhé části této záležitosti, kdy se mě policisté na drogy dotazovali a čekali nějakou odpověď vedoucí k odhalení trestné činnosti, tudíž zřejmě spoléhali na moji pravdomluvnost. 
Domnívám se, že by policisté měli být proškoleni v tom, jak a u jakých osob se kontroly provádí – že zpravidla se jedná o osoby recidivující a závislé, u kterých existuje proto tento předpoklad provádět kontroly mimo služební vozidlo a vestoje. 

Takt by byl na místě


Na druhou stranu, i v případě faktické akce, by měli policisté volit více taktu při jednání s lidmi, kteří pouze někam jdou a kteří jim odpověděli negativně na všechny dotazy související s právy policisty. 
S ohledem na fakt, že se jedná o relativní drobnost a že k této věci nevlastním žádný kamerový záznam, se domnívám, že prošetření celé záležitosti přímým nadřízeným je plně dostačující.

Comments are closed.

X