Kontrola postupů policie a neodborné hledání drog

Dobrý den, 
nedostal jsem od vás k dnešnímu dni odpověď na můj E-mail ze dne 30. 11. 2020 a tak vám píši několik dalších detailů, které jsem si vybavil. 
Daná kontrola mé identity probíhala celkem asi 22 metrů od mého trvalého bydliště, tj. na rohu Nádražní a Dvořákovi ulice v Novém Boru. Policistům jsem sdělil, leč jsem nemusel, že v dané lokalitě vlastním 2 bytové jednotky. To se domnívám je odpověď dostatečná a zcela diskrétní, ve smyslu, co v dané lokalitě hledám. 

Jak postupuje česká policie


I přesto jsem byl konfrontován se stylem kontroly, které jsou viditelné v amerických filmech, kdy američtí policisté v různých velkoměstech USA, provádějí konfrontaci s Afroameričany, přičemž tito policisté sedí ve voze s rukou opřenou o rám dveří a těmito afroamerickými kriminálními živly a dealery tvrdých drog, hovoří – zde s pouze s malým pozměněným detailem a to, že policisté ve svých mobilních zařízeních, hledali data o mé osobě. 


Tato interakce v amerických filmech, však probíhá zpravidla stylem, kde se policista a daný recidivující kriminálník znají a tudíž na podkladě nějaké vzájemné symbiózy, která pramení zejména z lokace daných skupin, kdy policista daný terén roky ovládá a zkrátka toto kriminální prostředí nějak zná. 

Šikana bezúhonných občanů

Na základě jakého modelu jsem byl však vybrán, 22 metrů od svého bydliště já a na podkladě, kterých vnějších znaků, jsem byl konfrontován hlídkou, která mě kontrolovala v sedě, mi není známo. 

Koho si policie na kontroly vybírá

Na základě čeho a jakých znaků, jsem byl vybrán, aby mi byly kladeny otázky související s užívání tvrdých drog či dokonce otázky s vlastněním většího množství tvrdých drog (amfetaminy, heroin, kokain, LSD) a v neposledním řadě mi byly prohledávány kapsy mého oblečení, a kladeny otázky, zda-li nevlastním předměty, o které by se policista „popíchal„. Evidentně měl tedy daný policista na mysli injekční jehly, které bych jako dealere a narkoman tvrdých drog, měl mít u sebe (kapsy u bundy a kalhot), ale „popíchat“ by se mohl např. o šroubovák, nůžky apod. v mé kapse.  

Pakliže tedy ke mě policisté přistupovali s premisou, že není vybrán a na drogy dotazován a prohledáván bezúhonný občan ale občan, který nese znaky závislosti na drogách a je např. znám nebo podezřelý s obchodování s těžkými drogami – nechápu, proč, je-li zejména známo, že tyto osoby, narkomané, jsou osoby závislé a tudíž nekontrolující své chování a jednání, proč tedy policisté seděli v autě, v tak zranitelné pozici, jakou je sezení na předních sedadlech osobního automobilu se staženým okénkem, přičemž dle jejich rétoriky a výzvy, předpokládali, že proti nim stojí osoba užívající a dealerující v Nádražní a Dvořákově ulici. 

Jsou někteří policisté sami závislí na drogách?


Takováto osoba závislá, těžké drogy užívající, která nemusí řídit plně své jednání a chování by mohla pro policisty sedící ve voze se staženým okénkem, znamenat přímé nebezpečí. 
Připustím-li fakt, že byla tma a policisté mohli z nějakého důvodu postrádat objektivní vidění věci, by se neměli vystavovat takovému nebezpečí – kdy zejména zřejmě z titulu své laksnosti či vzhlédnutí se ve stylu kontrol amerických policistů, kontrolujících afroamerické kriminálníky a dealery těžkých drog – by měli provádět takové kontroly provádět vystoupeni ze služebního vozidla. 

Kontrola obsahu vozidla policií – mají nárok?


Kontrola ze služebního vozidla byla však prováděna až v druhé části, kdy se mě policisté na drogy dotazovali a čekali nějakou odpověď vedoucí k odhalení trestné činnosti, tudíž zřejmě spoléhali na moji pravdomluvnost. 
Domnívám se, že by policisté měli být proškoleni, jak a u jakých osob, se kontroly provádí – že zpravidla se jedná o osoby recidivující a závislé, u kterých je takový předpoklad, a kontroly provádět mimo služební vozidlo a ve stoje. 
Na druhou stranu, jako protipól faktické akce, by měli volit více taktu při jednání s lidmi, kteří pouze někam jdou a kteří jim odpověděli negativně na všechny dotazy související s právy policisty. 
S ohledem na fakt, že se jedná o relativní drobnost a k této věci nevlastním žádný kamerový záznam, domnívám se, že prošetření přímým nadřízeným, je plně dostatečné.

Comments are closed.

X