Šikana policie

Pane AAA, děkuji za dané odpovědi. Já jsem stížnost včera podal na Gibs, i když je pravda, ti řeší asi těžší případy korupce policistů. Odbor vnitřní kontroly, jak známo tyto informace bagatelizuje a dá většinou za pravdu policistům. 

https://www.gibs.cz/

Může policie prohledávat kapsy či peněženku?


Jsem přesvědčen, že prohledáváním obsahu mých kapes u bundy a kalhot, svícení do nich baterkou. Prozkoumávání obsahu mé peněženky, bylo zasaženo do mých osobnostních práv a proběhlo v rozporu se právy, která mají policisté. V tomto případě je překročili a měli by tak nějak nějaký kázeňský postih přijít. Cokoliv více, je myslím mimo realitu. 
Uzavřeme to tedy tak, že vyčkáme, co na to Gibs, tedy zda-li se ozve, nebo zda-li sám dá impuls k prošetření vnitřnímu odboru kontroly (jak navrhujete) a v rovině místní pobočky, s policisty můžete nějakým způsobem promluvit či toto jednání i formalizovat nějakým zápisem, který bych od vás obdržel. 

Stížnost na příslušníky policie – GIBS


S ohledem na podanou stížnost u Gibs, se nakonec oba můžeme přesvědčit, jak vlastně dané úřady pracují a jak jsou stížnosti občanů pro ně důležité či naopak nedůležité.  Své stanovisko, že jsem byl lustrován v rozporu s právy policie, zastávám i nadále. 

Policie v sudetech, malá zoufalá města


Jak jsem uvedl, nebyl jsem nikdy trestán – v Novém Boru vlastním nějaké nemovitosti a tato šikana mě potkala za poslední kalendářní rok na Českolipském okrese, celkem 4 x. 
Před cca 15 měsíci od Cvikovské hlídky, pak koncem tohoto léta v České Lípě, sosnové. Naposledy pak před cca 10 dny, v Žandově, kdy mi policista opět nahlížel do prostoru mého obytného vozu, na což opět neměl právo. V tomto případě jsem obytným vozem necestoval, tak se místní hlídka spokojila s tím, že přímo prováděli protizákonnou prohlídku v mém ošacení a obsahu peněženky. Kladené otázky můžeme nechat případně stranou ale o míře arogance také něco vypovídají.

Jak se má chovat policejní hlídka – zákon o policii


Umím si představit hlídku, která zastaví, vystoupí, představí se, řekne mi, co provádí a vyžádá si doklad totožnosti. Poté poděkuji a odjede. Vše korektní a všechny strany jsou spokojené. Ne, že nastane, to, že mě tady nahánějí přes 2 bloky, protože stály už u přejezdu u autobusového nádraží, ale „chytli si mě“ teprve na rohu Dvořákovi a Nádražní, a přijeli přitom zespoda, od pošty. Tj. zřejmě, poté, co zjistili, že se nudí, objeli Nový Bor, přes 4 bloky a rychle za mnou a ještě u toho sedět v autě, jak jsem výše popisoval. 
Já s tímto způsobem zkrátka nejsem a nemohu být bez nějaké dohry srovnán. 

Comments are closed.

X