Informace o postoupení stížnosti (na lékaře)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, obdržel dne 12. 11. 2018 Vaši
stížnost na poskytnutou zdravotní péči u poskytovatele zdravotních služeb: Medicínské
Centrum Skalka, s. r. o., se sídlem na adrese Nedvězská 2223/29, 100 00 Praha 10.
Stížnost se podává příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli zdravotních služeb
udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Oprávnění k poskytování zdravotních
služeb se uděluje podle adresy místa poskytování. Medicínské Centrum Skalka, s. r. o., IČ 015
06 498, má adresu místa poskytování v hlavním městě Praze (Nedvězská 2223/29, 100 00
Praha 10) a nikoliv ve Středočeském kraji. Z toho důvodu jí neudělil oprávnění Krajský úřad
Středočeského kraje, nýbrž Magistrát hlavního města Prahy.
S ohledem na skutečnost, že Krajský úřad Středočeského kraje není příslušný k prošetření
postupů poskytovatele Medicínské Centrum Skalka, s. r. o., IČ 015 06 498, jsme Vaši stížnost
postoupili v souladu s § 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, pro věcnou nepříslušnost
Magistrátu hlavního města Prahy k přímému vyřízení.
V kopii na vědomí zasíláme České průmyslové zdravotní pojišťovně s ohledem na skutečnost,
že Vám poskytli nesprávné informace.

Comments are closed.