Povedený opravář karavanů v České Lípě

Česká obchodní inspekce pro Liberecký Kraj

Dobrý den, píši ve věci jednání podnikatele, které po poradě s právní kanceláři ochrany spotřebitele, nepovažuji za korektní.
Dne 11. 4. 2014 (Opravenka viz příloha) jsem v provozovně SK – K. P. v České Lípě mi dle zakázkového listu v příloze této datové zprávy byla na obytném voze vyměněna vodní pumpa.
Tu jsem z důvodu špatné těsnosti v září 2015 reklamoval zasláním pumpy zpět a komunikací na E-mail podnikatele.
Podnikatel P. činil průtahy s vyřízením reklamace z důvodu nutnosti zasílání pumpy do mateřské firmy do Německa a na mé dotazy mě informoval, „že stále neodpověli“ „že se jedná o prehistorický model“ (na žádost ČOI mohu celou obsáhlou korespondenci doložit kopií z E-mailu)
Dne 11. 2. 2016 mi přišla od pana P. odpověď, že pumpa je stará a že se nejedená o výrobek, který jsem u něj zakoupil.
Jak k tomuto závěru došel, nechápu. Nadále jsem podnikatele P. dne 30. 3. 2016 jsem doporučeným dopisem, na radu www.asociace-sos.cz zaslal podnikateli P. odstoupení od smlouvy. Bez reakce.
Dne 12. 8. 2016, jsem podnikateli P. zaslal adresu, kam může neopravitelný výrobek zaslat. Bez odezvy.
Dne jsem 17. 1. 2016 jsem podnikatele P. vyrozuměl, že si pumpu vyzvedne mnou určený náhradník dnes v jeho provozovně. Podnikatel P. mi sdělil, že pumpu vyhodil, jako neopravitelnou.

VV
————————–

PŘÍLOHY:
Opravenka.
Podací lístek.
Odstoupení od smlouvy.

Comments are closed.