Založení SRO, co požaduje a co poskytuje právník

od posledního zakládání je situace ještě příznivější, neboť pokud je zakladatelská listina pouze v základní verzi bez odchylek od zákonné úpravy, pak se nemusí platit soudní poplatek a odměna notáře je snížená. V současné době zakládáme za celkovou cenu 11.900,- Kč, když jsou v ceně obsaženy již veškeré správní poplatky (odměna notáře, správní poplatek za ohlášení živnosti). Cena nezahrnuje odměnu za případné sídlo ve standardní výši 1.188,- Kč/rok.


v příloze zasílám dokumenty k zajištění podpisů. K jednotlivým dokumentům:

–          č. 1 – 2x, ověř. podpis

–          č. 2 – 1x, ověř. podpis

–          č. 3 – 1x, obyčejný podpis, nedatovat, bude datováno po sepsání notářského zápisu

–          č. 4 – 1x, obyčejný podpis, nedatovat, bude datováno po zápisu společnosti do OR

–          č. 5 – 3x, obyčejný podpis, nedatovat, bude datováno po sepsání notářského zápisu

–          nechat vyhotovit a přiložit výpis z rejstříku trestů paní Gaňové

Dokumenty prosím nechte zaslat pro zjednodušení na adresu P. M., N 000/18, 000 00 Praha 9, případně jedu shodou okolností zítra (tj. v úterý 17.1.) do N. B.  na soudní jednání, tak bych si mohl dokumenty i vyzvednout, pokud by byly připraveny nejpozději ve 13 hod.

Comments are closed.