Vyjádření k reklamaci – Bankovní asociacce

K VĚCI OBUVI DOLOMITE

Z obsahu Vámi vyplněného dokumentu „Prohlášení držitele karty o sporné transakci“ ze dne 20.12.2019 vyplývá, že reklamovaná transakce byla provedena přímo Vaší osobou nebo s Vašim souhlasem.

Z pohledu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ust. § 156, odst. 1 „Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas” se jedná o autorizovanou transakci, provedenou oprávněnou osobou, a to s použitím platně zadaných údajů z platební karty. V tomto případě se tak jedná o situaci, kdy nedošlo pouze k dodání předmětu obchodu sjednaného mezi držitelem platební karty a obchodníkem.

Banka v tomto případě nemá možnost vyhodnotit, zda předmět sjednaného obchodu byl nebo nebyl dodán či jakkoliv jinak posuzovat okolnosti průběhu této obchodní transakce. Řešení takového sporu mezi držitelem platební karty a příslušným obchodníkem tedy Bance nepřísluší. Na základě výše uvedených skutečností Banka vyhodnotila Vaši reklamaci jako neoprávněnou.

Comments are closed.